UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bunului imobil din mun. Bălţi

Creat la: Vineri, Septembrie 9, 2016
Expirat: Joi, Septembrie 22, 2016

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează la data de 22 septembrie 2016:


ora 10:00 pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare, vânzarea prin licitaţie cu strigare a bunului imobil constituit din construcţie comercială cu modul de folosinţă – prestarea serviciilor cu o suprafaţă de 134,1m.p., nr. cadastral 0300304.095.01 şi teren aferent cu suprafaţa de 0.019 ha, nr. cadastral 0300304.095, amplasat pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41/2 şi încăpere nelocativă cu suprafaţa 65.2 m.p., nr. cadastral 0300304.005.01.001, amplasat pe adresa mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41 nr.1. Preţul de pornire 2 500 000 lei*. Pasul licitaţiei 3% din preţul de pornire. Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 21 septembrie 2016 ora 16:00.


ora 11:30 adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a încăperii locative (apartament cu 3 odăi),suprafaţa 70.9 m.p., nr. cadastral 0300304.005.01.007, amplasat pe adresa: mun. Bălţi str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41, ap. 7. Preţul de pornire 820 000 lei. Pasul licitaţiei 5% din preţul de pornire. Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 21 septembrie 2016 ora 16:00.


ora 14:00, adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a încăperii locative (apartament cu 3 odăi), suprafaţa 70.7 m.p., nr. cadastral 0300304.005.01.004, amplasat pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41, ap. 4. Preţul de pornire 820 000 lei. Pasul licitaţiei 5% din preţul de pornire. Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 21 septembrie 2016 ora 16:00.


ora 15:30 adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a construcţiei (garaj), nr. cadastral 0300304.358.01, suprafaţa la sol 64.6 m.p. şi teren aferent cu suprafaţa 0.008 ha, nr. cadastral 0300304.358, amplasat pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41.Preţul de pornire 280 000 lei. Pasul licitaţiei 5% din preţul de pornire. Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 21 septembrie 2016 ora 16:00.

Informaţia privind bunurile expuse este prezentată în Anexa 2.


La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare (Anexa nr1), la care obligatoriu se anexează:
 pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual - copia actului de identitate al administratorului şi certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasulu eliberat de către Camera înregistrării de stat. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;
 pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;
 în cazul în care participantul doreşte să perticipe la licitaţie prin intermediul unei altei personae, persoana împuternicită va prezenta procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii, precum şi buletinul de identinate al acestuia;
dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire şi a taxei de participare la licitaţie, în sumă de 100 lei – pentru bunurile la un preţ de pînă la 1 mln lei inclusiv, şi 500 lei - pentru bunurile la un preţ mai mare de 1 mln lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.
*Participanţilor licitaţiei Banca de asemenea propune spre comercializare bunurile din incinta acestui imobil (mobila şi tehnica de birou şi etc.)