UNIBANK

  •  
  •  

Informația aferentă bunurilor ce urmeaza a fi expuse spre vînzare

La moment nu sunt disponibile bunuri ce pot fi incluse în categoria respectivă

 

 

 

 

Informația cu privire la activele expuse spre vânzare se actualizează lunar către data de 1 a lunii.