UNIBANK

Licitaţii curente

Data
Numărul tender-ului
Descrierea tendur-ului
10.03.2017Realizarea cotelor de participare prin licitaţie cu strigare.

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:
I. la data de 27 martie 2017:

Detalii

10.03.2017Realizarea prin licitaţii cu strigare a bunurilor imobile aflate în posesia Băncii, amplasate pe adrese: mun. Chişinău, com. Tohatin şi r-nul Criuleni, com. Boşcana, sat. Mărdăreuca.

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:
I. la data de 28 martie 2017:
• ora 10:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Tohatin, extravilan constituit din teren (nr. cad. 0146107.097) modul de folosinţă – grădină, suprafaţa 0,21 ha. Preţul de pornire 2 163 103.00 lei inclusiv TVA;

Detalii