UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea autoturismelor, bancomatelor şi autoturismului aflat in posesia Băncii prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Iulie 15, 2016
Expirat: Marţi, Iulie 26, 2016

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 25 iulie 2016 ora 16-00, vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă), la care obligatoriu se anexează:
- copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică
- copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice
- procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii
- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 26 iulie 2016,pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45:
ora 10:00, vânzarea prin licitaţie cu strigare a autoturismelor. Lista detaliată a autoturismelor expuse la licitaţie este indicată în Anexa nr.1.
ora 11:00, , vânzarea prin licitaţie cu strigare a bancomatelor. Lista bancomatelor care participă la licitaţie, precum şi locul amplasării acestora este indicată în Anexa nr.2.
ora 14:00, adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a autoturismului Toyota Hiace, aflat in posesia bancii. Informatia detaliată a autoturismului expus la licitaţie este indicată în Anexa nr.3.
Pasul licitaţiei 5% din preţul de pornire.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883 (069366347); 022-253-801.