UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bunurilor imobile B.C. “UNIBANK” S.A. prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Iulie 8, 2016
Expirat: Marţi, Iulie 19, 2016
 
La licitaţie din 19 iulie 2016 pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 18 iulie 2016, ora 16:00 vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă), la care obligatoriu se anexează:
- copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică;
- copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice;
- procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii;
- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe 19 iulie 2016:
- ora 10:00, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare bunului imobil constituit din construcţie comercială cu num. cadastral 5301206.601.01, garaj cu num. cadastral 5301206.601.02 şi teren aferent cu suprafaţa de 0.1727 ha, num. cadastral 5301206.601, amplasat pe adresa: r-nul Hînceşti, or.Hînceşti str. Mihalcea Hîncu, 108 (Anexa Nr.1)*.
- ora 11:00, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare bunului imobil constituit din construcţie comercială cu num. cadastral 9601213.332.01 şi teren aferent cu suprafaţa de 0.12 ha, num. cadastral 9601213,332, amplasat pe adresa: UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenina, 204b. (Anexa nr.2)*.
- ora 12:00, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare încăperii locative, aflate în posesia băncii, amplasată pe adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Mitrop. G. Bănulescu - Bodoni, 57, ap. 111. Suprafaţa – 99,3 m.p., nr. cadastral – 0100418101.01.111. (Anexa nr.3).
- ora 14:00, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare bunului imobil, aflat în posesia băncii, constituit din:constricţie cu o suprafaţă de 2649,4 m.p. cu modul de folosinţă - clădire de producere (nr. cadastral 0100309.103.02); construcţie cu o suprafaţă de 222,5 m.p. cu modul de folosinţă - clădire de producere (nr. cadastral 0100309.109.03) amplasat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Ciocana, str. Uzinelor, 206. (Anexa nr.4).
Pasul licitaţiei 2% din preţul de pornire.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-801.
*Participanţilor licitaţiei Banca de asemenea propune spre comercializare bunurile din incinta acestui imobil ( mobila şi tehnica de birou şi etc.)