UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_04.04.2019

Creat
Data: 
15 Martie, 2019 - 09:54

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 04 aprilie 2019, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

  • la ora 10:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Ciocana, bd. Mircea cel Bătrân, 17/3, constituit din 9 încăperi nelocative în subsolul construcţiei comerciale (nr. cad. 0100312.301.01.001 – suprafaţă 36,0 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.002 - suprafaţă 37,3 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.003 - suprafaţă 37,6 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.004 - suprafaţă 37,6 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.005 - suprafaţă 37,6 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.006 - suprafaţă 37,9 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.007 - suprafaţă 15,2 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.008 - suprafaţă 44,8 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.046 - suprafaţă 101,2 m.p.), suprafaţa totală – 385,2 m.p.

FOTO

Preţul de pornire este stabilit în mărime de 2 210 307.00 lei, inclusiv TVA.

  •  la ora 11:00, a bunului imobil, amplasat pe adresa: r-l Ialoveni, sat. Costeşti, str. Eminescu, 66, constituit din: casă de locuit individuală (nr. cad. 5515207.083.01) cu suprafaţa la sol - 94,30 m.p., suprafaţa interioară – 57,10 m.p. şi teren aferent (nr. cad. 5515207.083) cu destinaţia pentru construcţii cu suprafaţa de 0,104 ha.

FOTO

Preţul de pornire este stabilit în mărime de 83 680.00 lei, inclusiv TVA.

  • la ora 14:00 bunul imobilaflat în posesia băncii – apartament, amplasat pe adresa: r-nul Făleşti, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 145, ap. 209 nr. cadastral: 4301211.161.01.209, constituit din 2 odăi tip cămin cu suprafaţa 36,30 m.p..

FOTO

Preţul de pornire este stabilit în mărime de 67 122.00 lei, inclusiv TVA.

 

  • la ora 15:00, a bunurilor imobile aflate în posesia Băncii (2 loturi de teren pomicol din Î.P. „Drujba”), amplasate pe adresa: mun. Chişinău, com. Truşeni, extravilan:
  • lot 123 (foto) - nr. cadastral 8039319.123, suprafaţa - 0,0584 ha.Preţul de pornire 75 420.00 lei.
  • lot 124 (foto) - nr. cadastral 8039319.124, suprafaţa - 0,0598 ha. Preţul de pornire 77 185.00lei.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 03 aprilie 2019, ora 16.00.

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei - 3%.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat). Plata pentru deservirea participantului licitaţie idupă cum urmează: pentru loturile cu valoarea de expunere de până la 1 mil. lei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.