UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 15.08.2017

Creat

Data: 
28 Iulie, 2017 - 09:19
 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 15 august 2017, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·      la ora 10:00 a autoturismelor cu accesorii auto:

Modelul

Nr. de înmatriculare

Anul fabricării

Parcurs, km

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

CHEVROLET CAPTIVA cu accesorii auto

(anvelope de iarna, covor cauciuc, set auto) FOTO

KKL 334

2012

77 237

217379

HYUNDAI EQUUS cu accesorii auto (anvelope de iarna, duscuri,

covor cauciuc, covor salon, set auto) FOTO

KKL 045

2013

48 177

733182

Anexa 1 (auto si accesorii)

 

·      la ora 11:00 a bunului imobil constituit din construcţie comercială, cu modul de folosinţă prestarea serviciilor, cu suprafaţa la sol de 128,1m.p. (suprafaţa interioară 105,1 m.p.), nr. cadastral 0300304.095.01 şi teren aferent cu suprafaţa de 0.019 ha, nr. cadastral 0300304.095, amplasat pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41/2 şi încăpere nelocativă cu suprafaţa 68.7 m.p., nr. cadastral 0300304.005.01.001, amplasată pe adresa mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41 nr.1, precum şi a bunurilor materiale aflate în incinta bunului imobil în cauză (mobila de oficiu, sistemul video şi pază, staţie electrică, contoare, climatizatoare şi altele).

FOTO

Preţul de pornire a obiectului (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale Anexa 2 (Balti)) este stabilit în mărime de 3 634 125.00 lei, inclusiv TVA;

·      la ora 14:00 a bunului imobil constituit din: construcţie comercială cu num. cadastral 5301206.601.01 cu suprafaţa la sol de 385,1 m.p. (suprafaţa interioară 736,1 m.p.), garaj cu num. cadastral 5301206.601.02 cu suprafaţa la sol de 108,6 m.p (suprafaţa interioară 87,3 m.p.) şi teren aferent cu suprafaţa de 0.1727 ha, num. cadastral 5301206.601, amplasat pe adresa: r-nul Hînceşti, or.Hînceşti str. Mihalcea Hîncu, 108, şi  a bunurilor materialeaflate în incinta bunului imobil în cauză (mobila de oficiu, sistemul video, staţie de telefoane, extinctoare, climatizatoare, cisternă şi rezervuare, reţea de calculatoare, arzător, motorinăîn cantitate de 1520 litreşi altele).

FOTO

Preţul de pornire a obiectului (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale Anexa 3 (fil.Hincesti)) este stabilit în mărime de 2 491 648.00 lei, inclusiv TVA.

·      la ora 15:00 bancomate Anexa 4 (bancomate):

Nr.

N.inv

Denumirea obiectului
(bancomat)

Data punerii in functiune

Termen de exploatare, luni

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

23 340.12

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

25 702.52

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

26 369.87

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

26 369.87

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

27 639.88

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

28 041.82

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

29 872.92

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

31 363.15

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

31 939.12

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

37 557.13

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

41 618.18

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

41 882.04

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

43 565.80

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

39 756.29

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

47 941.02

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

51 836.77

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

60 206.81

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

62 699.60

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

68 450.57

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

68 450.57

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

66 199.06

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

67 685.18

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

73 875.06

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

77 485.91

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

75 229.26

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

81 557.74

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

81 695.83

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

79 273.88

 

 

Total

 

 

1 417 606

 

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 14 august 2017 ora 16.00.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.