UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea prin licitaţie cu strigare a bunului imobil aflat în posesia Băncii: din or. Comrat; r-nul Străşeni, sat.Dolna; terenurilor agricole din com.Băcioi.

Creat la: Vineri, Martie 3, 2017
Expirat: Miercuri, Martie 22, 2017

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:
I. la data de 22 martie 2017:
• ora 10:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii
1 Bunul imobil Teren
Numărul cadastral 9601520.495
Adresa UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Ăntuziastov, 32
Modul de folosinţă Agricol
Suprafaţa 0.6736 ha
2 Bunul imobil Construcţie
Numărul cadastral 9601520.495.02
Adresa UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Ăntuziastov, 32
Modul de folosinţă Depozit
Suprafaţa 602.0 m.p.
Preţul de pornire 367 932 lei, incl. TVA.

• ora 11:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii:

1 Bunul imobil Teren
Numărul cadastral 9601239.153
Adresa UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Lenina, 7b
Modul de folosinţă Pentru construcţii
Suprafaţa 0.301 ha
2 Bunul imobil Construcţie
Numărul cadastral 9601239.153.01
Adresa UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Lenina, 7b
Modul de folosinţă Depozit
Suprafaţa 588.0 m.p.
Preţul de pornire 642 442 lei, incl. TVA.


• ora 14:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii amplasat pe adresa: r-nul Străşeni, sat. Dolna, extravilan, constituit din:
- Teren (nr. cad. 6030210.334) cu destinaţie – pentru construcţie, suprafaţa 2,1965 ha;
- Construcţie (nr. cad. 6030210.334.01) cu destinaţie - clădire administrativă, suprafaţa de 252,9 m.p.
- Construcţie (nr. cad. 6030210.334.02) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de 28,6 m.p.
- Construcţie (nr. cad. 6030210.334.03) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de 114,30 m.p.
- Construcţie (nr. cad. 6030210.334.04) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de 447,4 m.p.
- Construcţie (nr. cad. 6030210.334.05) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de1766,1 m.p.
- Construcţie (nr. cad. 6030210.334.06) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de 43,7 m.p.
- Construcţie (nr. cad. 6030210.334.07) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de 9,7 m.p.
Preţul de pornire 1 693 615 lei, inclusiv TVA.
• ora 15:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Băcioi, extravilan, constituit din:
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.123), suprafaţa 0,5902 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.124), suprafaţa 0,9801 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.125), suprafaţa 0,98 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.126), suprafaţa 0,98 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.127), suprafaţa 0,9802 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.128), suprafaţa 1,96 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.130), suprafaţa 0,98 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.131), suprafaţa 0,9799 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.132), suprafaţa 0,9803 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.135), suprafaţa 0,9799 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.136), suprafaţa 0,7398 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.137), suprafaţa 0,9801 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.138), suprafaţa 0,9801 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.139), suprafaţa 0,9801 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.140), suprafaţa 0,9801 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.119), suprafaţa 0,98 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.120), suprafaţa 0,98 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.121), suprafaţa 0,9801 ha;
- Teren agricol (nr. cad. 5511105.122), suprafaţa 0,9799 ha;
Preţul de pornire este de 20 454 400 lei, inclusiv TVA.
Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 21 martie 2017 ora 16:00.


Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil.lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei – 3%, mai mare de 5 mil. lei - 2% din preţul de pornire. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare (Anexa nr.1), la care obligatoriu se anexează:
- pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;
- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;
- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitateşioriginalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului - în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;
- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.

Anexa nr.1