UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bunurilor imobili aflate în posesia Băncii :încăpere locativă -apartament şi bunul imobil - construcţii din or. Chişinău şi bun imobil (construcţie, teren şi utilaj de staţie PECO) din or. Ceadîr-Lunga.

Creat la: Vineri, Ianuarie 27, 2017
Expirat: Marţi, Februarie 14, 2017
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe adresa mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:
I. la data de 14 februarie 2017:
• ora 10:00 a încăperii locative, aflate în posesia băncii, amplasată pe adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Mitrop. G. Bănulescu - Bodoni, 57, ap. 111. Suprafaţa – 99,3 m.p., nr. cadastral – 0100418101.01.111. Preţul de pornire 1 355 338.00 lei inclusiv TVA (Anexa apartament).
• ora 11:00 a bunului imobil, aflat în posesia Băncii:constricţie cu o suprafaţă de 2649,4 m.p. cu modul de folosinţă - clădire de producere (nr. cadastral 0100309.103.02); construcţie cu o suprafaţă de 222,5 m.p. cu modul de folosinţă - clădire de producere (nr. cadastral 0100309.109.03) amplasat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Ciocana, str. Uzinelor, 206. Preţul de pornire 5 784 000.00 lei inclusiv TVA (Anexa construcţii).
• ora 14:00 a bunului aflat în posesia Băncii amplasat pe adresa: UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 1, constituit din: construcţie cu destinaţie specială (nr. cad. 9602226.130.01), suprafaţa de 88,1 m.p. şi teren aferent (nr. cad. 9602226.130) cu destinaţie specială, suprafaţa 0,4556 ha, şi utilaj incomplect de staţie PECO – coloane de distribuire a carburantului şi rezervoare metalice orizontale. Utilajul tehnologic este indispensabil de construcţie şi se expun la licitaţie ca un lot unic. Preţul de pornire 1 200 000.00 MDL, inclusiv TVA.
Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 13 februarie 2017 ora 16:00.
Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil.lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei – 3%, mai mare de 5 mil. lei - 2% din preţul de pornire. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de pornire şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare (Anexa nr.1), la care obligatoriu se anexează:
  • pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;
  • pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;
  • în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitateşioriginalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului - în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;
  • dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.

Anexa nr.1 (doc)

Anexa apartament (doc)

Anexa construcţii (doc)