UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea prin licitaţie cu strigare a generatoarelor şi panourilor valutare.

Creat la: Vineri, Ianuarie 13, 2017
Expirat: Marţi, Ianuarie 24, 2017
 
 
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează la data de 24 ianuarie 2017 pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:
la ora 10:00 a generatoarelor:
- generatorului diesel de curent electric model: J33 KVA SDMO, preţul de pornire 100 781 lei inclusiv TVA;
- statie electrica, preţul de pornire 26 120 lei inclusiv TVA;
- generator DIZEL 4ч 8,5/11, preţul de pornire 18 900 lei inclusiv TVA;
- generator HONDA GX390, preţul de pornire 46 350 lei inclusiv TVA;
- generator SPG 8500TE, preţul de pornire 19 620 lei inclusiv TVA;
• la ora 11:00 a panourilor valutare:
- panou valutar, preţul de pornire 17 720 lei inclusiv TVA;
- panou valutar (electronic), preţul de pornire 29 825 lei inclusiv TVA;
Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 23 ianuarie 2017 ora 16:00.

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil.lei constituie 5%, între 1 mil. lei şi 5 mil. lei – 3%, mai mare de 5 mil. lei - 2% din preţul de pornire. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de pornire şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
 
La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare (Anexa nr.1), la care obligatoriu se anexează:
  • pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;
  • pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;
  • în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitateşioriginalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului - în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;
  • dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.