UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea utitilajului (generator diesel, embosser, imprimanta, utilaj pentru prelucrarea pielilor) prin licitaţie cu strigare.

Creat la: Vineri, Decembrie 16, 2016
Expirat: Marţi, Ianuarie 3, 2017
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează la data de 03 ianuarie 2017 pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:
• ora 10:00 a utilajului:
- generatorului diesel de curent electric model: J33 KVA SDMO. Preţul de pornire 100 781 lei inclusiv TVA;
- embosser-ului 150i Desktop Card Personalization System (2 bucăţi). Preţul de pornire 19 258 lei per unitate inclusiv TVA;
- imprimantei CD800 Card Printer. Preţul de pornire 27 709 lei inclusiv TVA.
• ora 11:00 a utilajului pentru prelucrarea pieilor (110 unităţi). Adresa depozitării utilajelor UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Ăntuziastov, 32. Preţul de pornire 90 596 lei, incl. TVA.
Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 02 ianuarie 2017 ora 16:00.

 


Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil.lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei – 3% din preţul de pornire. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de pornire şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă nr.1), la care obligatoriu se anexează:
 pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual - copia actului de identitate al administratorului şi certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasulu eliberat de către Camera înregistrării de stat. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;
 pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;
 în cazul în care participantul doreşte să perticipe la licitaţie prin intermediul unei altei personae, persoana împuternicită va prezenta procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii, precum şi buletinul de identinate al acestuia;
 dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire şi a taxei de participare la licitaţie, în sumă de 100 lei – pentru bunurile la un preţ de pînă la 1 mln lei inclusive, şi 500 lei - pentru bunurile la un preţ mai mare de 1 mln lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.