UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea prin licitaţie cu strigare a bunului imobil: construcţie comercială din or. Bălţi şi bunuri imobili din or. Comrat.

Creat la: Vineri, Noiembrie 25, 2016
Expirat: Luni, Decembrie 5, 2016

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează la data de 05 decembrie 2016 pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:
ora 10:00 a bunului imobil constituit din construcţie comercială cu modul de folosinţă – prestarea serviciilor cu o suprafaţă de 128,1m.p., nr. cadastral 0300304.095.01 şi teren aferent cu suprafaţa de 0.019 ha, nr. cadastral 0300304.095, amplasat pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41/2 şi încăpere nelocativă cu suprafaţa 68.7 m.p., nr. cadastral 0300304.005.01.001, amplasat pe adresa mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41 nr.1 (Anexa Bălţi). Preţul de pornire 2 600 000 lei, inclusiv TVA*.


ora 11:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii:


Bunul imobil                                 Teren
Numărul cadastral                         9601520.495
Adresa                                         UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Ăntuziastov, 32
Modul de folosinţă                         Agricol
Suprafaţa                                      0.6736 ha
Bunul imobil                                  Construcţie
Numărul cadastral                         9601520.495.02
Adresa                                         UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Ăntuziastov, 32
Modul de folosinţă                          Depozit
Suprafaţa                                       602.0 m.p.


Preţul de pornire                             566 224,00 lei, incl. TVA.

• ora 12:00a bunului imobil aflat în posesia Băncii:


Bunul imobil                                      Teren
Numărul cadastral                              9601239.153
Adresa                                              UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Lenina, 7b
Modul de folosinţă                              Pentru construcţii
Suprafaţa                                           0.301 ha
Bunul imobil                                      Construcţie
Numărul cadastral                              9601239.153.01
Adresa                                              UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Lenina, 7b
Modul de folosinţă                               Depozit
Suprafaţa                                            588.0 m.p.


Preţul de pornire 1 068 200 lei, incl. TVA.


Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 02 decembrie 2016 ora 16:00.


Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil.lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei – 3%, mai mare de 5 mil. lei - 2% din preţul de pornire. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de pornire şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.


La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare (Anexa nr.1), la care obligatoriu se anexează:

- pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitateşioriginalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului - în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;
- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.
*Participanţilor licitaţiei Banca de asemenea propune spre comercializare bunurile din incinta acestui imobil (mobila şi tehnica de birou şi etc.)

 

Anexa nr.1 (doc,)

Anexa Bălţi (doc)