UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea prin licitaţie cu strigare a bunului imobil: construcţie comercială din or. Hînceşti şi clădirea administrativă din or. Chişinău.

Creat la: Vineri, Noiembrie 18, 2016
Expirat: Marţi, Noiembrie 29, 2016
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează la data de 29 noiembrie 2016: pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

ora 10:00 a bunului imobil construcţie comercială cu num. cadastral 5301206.601.01, garaj cu num. cadastral 5301206.601.02 şi teren aferent cu suprafaţa de 0.1727 ha, num. cadastral 5301206.601, amplasat pe adresa: r-nul Hînceşti, or.Hînceşti str. Mihalcea Hîncu, 108 (Anexa Hînceşti).
Preţul de pornire 3 500 000 lei * inclusiv TVA.
ora 11:00 a bunului imobil, clădirea administrativă cu suprafața totală de 1 013.2 m.p.(subsol, et.1, 2), nr-le cadastrale 0100519.136.01.043, 0100519.136.01.042, 0100519.136.01.035, 0100519.136.01.010 şi 0100519.136.01.001, amplasată pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45 (Anexa bun imobil). Preţul de pornire 23 383 818.00 lei inclusiv TVA.
ora 12:00 a bunului imobil, clădirea administrativă cu suprafața totală de 146.9 m.p.(et.IV), nr. cadastral 0100519.136.01.010, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni 45 (Anexa bun imobil2). Preţul de pornire 2 772 582,00 lei inclusiv TVA.
Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 28 noiembrie 2016 ora 16:00.
Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil.lei - 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei – 3% şi mai mare de 5 mil. lei – 2% din preţul de pornire. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de pornire şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare (Anexa nr.1), la care obligatoriu se anexează:
- pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;
- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;
- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitateşioriginalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului - în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;
- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.
*Participanţilor licitaţiei Banca de asemenea propune spre comercializare bunurile din incinta acestui imobil (mobila şi tehnica de birou şi etc.)