UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea cotelor de participare şi autoturismului aflat în posesia Băncii

Creat la: Luni, Octombrie 17, 2016
Expirat: Miercuri, Octombrie 26, 2016
 
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:
la data de 26 octombrie 2016:
ora 10:00 cota-parte de 1.9727% din capitalul social al Î.M. “Biroul de Credit” SRL, IDNO 1002600056187, cu sediul mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 49, preţul de pornire 763 515, 00 lei inclusiv TVA. Este unica societate comercială licenţiată în calitate de birou al istoriilor de credit, ce prevede colectarea şi procesarea informaţiei ce se referă la executaea de către debitori a obligaţiilor sale asumate, numite istorii de credit şi formarea bazei de date a istoriilor de credit, precum şi furnizarea de informaţii utilizatorilor istoriilor de credit.La licitatie sunt invitate persoanele care corespund cerinţelor faţă de asociaţii birourilor istoriilor de credit, stipulate în: art.16 alin (2) subalin (2) lit (b) din Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 privind birourile de credit şi Capitolul II din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/4 din 20 februarie 2009.
ora 11:00 unei acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14BSVO1001), ceea ce constituie 2,5641% din acţiunile emitentului “Bursa de Valori a Moldovei” S.A. IDNO 1003600004978, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73, preţul de pornire 378 560, 85 lei inclusiv TVA. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice.
ora 12:00 pachetului de 4 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14VALO1009), ceea ce constituie 1,0101% din acţiunile emitentului “Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” S.A. IDNO 1003600012333, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73, preţul de pornire 144 580, 50 lei inclusiv TVA. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice.
ora 14:00 100% din capitalul social al “RURAL-TERRA” SRL, IDNO 1008600043660, cu adresa juridică mun. Chişinău, str. M.Kogălniceanu,51. Preţul de pornire 48 669,12 lei inclusiv TVA. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice.
ora 15:00 a autoturismului aflat în posesia Băncii:
 

Modelul                Nr. de înmatriculare       Anul fabricării      Parcurs, km      Preţul de pornire,LEI incl. TVA     Culoarea
 Toyota Hiace             CNI 314                       2006             219 516                90 288                                    alb
(autobuz-vagon)
 

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 25 octombrie 2016 ora 16:00.

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil.lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei – 3% din preţul de pornire. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de pornire şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă nr.1), la care obligatoriu se anexează:
 pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual - copia actului de identitate al administratorului şi certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasulu eliberat de către Camera înregistrării de stat. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;
 pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;
 în cazul în care participantul doreşte să perticipe la licitaţie prin intermediul unei altei personae, persoana împuternicită va prezenta procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii, precum şi buletinul de identinate al acestuia;
 dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire şi a taxei de participare la licitaţie, în sumă de 100 lei – pentru bunurile la un preţ de pînă la 1 mln lei inclusive, şi 500 lei - pentru bunurile la un preţ mai mare de 1 mln lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
 

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.

Anexa nr.1 (doc, 23.0 KB)