UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bunurilor imobili din or. Chişinău aflate în posesia Băncii :încăpere locativă -apartament şi bunul imobil - construcţii

Creat la: Vineri, Octombrie 7, 2016
Expirat: Miercuri, Octombrie 19, 2016

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare la data de 19 octombrie 2016:
ora 10:00 a încăperii locative, aflate în posesia băncii, amplasată pe adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Mitrop. G. Bănulescu - Bodoni, 57, ap. 111. Suprafaţa – 99,3 m.p., nr. cadastral – 0100418101.01.111. Preţul de pornire 1 710 000 lei inclusiv TVA (Anexa nr.2). Pasul licitaţiei 3% din preţul de pornire. Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 18 octombrie 2016 ora 16:00.
ora 11:30 a bunului imobil, aflat în posesia Băncii, constituit din:constricţie cu o suprafaţă de 2649,4 m.p. cu modul de folosinţă - clădire de producere (nr. cadastral 0100309.103.02); construcţie cu o suprafaţă de 222,5 m.p. cu modul de folosinţă - clădire de producere (nr. cadastral 0100309.109.03) amplasat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Ciocana, str. Uzinelor, 206. Preţul de pornire 9 795 735 lei inclusiv TVA (Anexa nr.3). Pasul licitaţiei 2% din preţul de pornire. Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 18 octombrie 2016 ora 16:00.


La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare (Anexa nr1), la care obligatoriu se anexează:

- pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitateşioriginalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului - în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire şi a taxei de participare la licitaţie, în sumă de 500 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
 

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.