UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bunurilor B.C. “UNIBANK” S.A. prin licitaţie cu strigare (generator diesel, embosser, imprimanta)

Creat la: Vineri, Septembrie 16, 2016
Expirat: Miercuri, Octombrie 5, 2016
 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează la data de 05 octombrie 2016 pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare :

·ora 10:00, a generatorului diesel de curent electric model: J33 KVA SDMO. Preţul de pornire 117 546 lei, inclusiv TVA;

·ora 11:00, a embosser-ului 150i Desktop Card Personalization System (2 bucăţi). Preţul de pornire 23 643 lei per unitate, inclusiv TVA.

·ora 12:00, a imprimantei CD800 Card Printer. Preţul de pornire 32 319 lei, inclusiv TVA.

Pasul licitaţiei 5% din preţul de pornire. Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 04 octombrie 2016 ora 16:00.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă nr1), la care obligatoriu se anexează:

-   pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual - copia actului de identitate al administratorului şi certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasulu eliberat de către Camera înregistrării de stat. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

-  pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

-  în cazul în care participantul doreşte să perticipe la licitaţie prin intermediul unei altei personae, persoana împuternicită va prezenta procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii, precum şi buletinul de identinate al acestuia;

-   dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornireşi a taxei de participare la licitaţie, în sumă de 100 lei – pentru bunurile la un preţ de pînă la 1 mln lei inclusive, şi 500 lei - pentru bunurile la un preţ mai mare de 1 mln lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.