UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bunului imobil (clădirea administrativă) din or. Chişinău prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Septembrie 16, 2016
Expirat: Marţi, Septembrie 27, 2016
 
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează:
la data de 27 septembrie 2016:
ora 10:00, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a bunului imobil, constituit din clădirea administrativă cu suprafața totală de 1 013.2 m.p.(subsol, et.1, 2), nr-le cadastrale 0100519.136.01.043, 0100519.136.01.042, 0100519.136.01.035, 0100519.136.01.010 şi 0100519.136.01.001, amplasată pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45 (Anexa nr.2). Preţul de pornire 25 725 000.00 MDL inclusiv TVA. Pasul licitaţiei 2% din preţul de pornire. Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 26 septembrie 2016 ora 16:00;

ora 11:30, adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a bunului imobil, constituit din clădirea administrativă cu suprafața totală de 146.9 m.p.(et.IV), nr. cadastral 0100519.136.01.010, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni 45 (Anexa nr.3). Preţul de pornire 3 050 000,00 MDL inclusiv TVA. Pasul licitaţiei 3% din preţul de pornire. Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 26 septembrie 2016 ora 16:00.
 
 
La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă nr1), la care obligatoriu se anexează:
 pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual - copia actului de identitate al administratorului şi certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasulu eliberat de către Camera înregistrării de stat. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;
 pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;
 în cazul în care participantul doreşte să perticipe la licitaţie prin intermediul unei altei personae, persoana împuternicită va prezenta procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii, precum şi buletinul de identinate al acestuia;
 dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire şi a taxei de participare la licitaţie, în sumă de  500 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.