UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea autoturismelor, bancomatelor şi autoturismului aflat in posesia Băncii prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, August 19, 2016
Expirat: Marţi, August 30, 2016
 
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează la data de 30 august 2016,pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45:
ora 10:00, vânzarea prin licitaţie cu strigare a autoturismelor. Lista detaliată a autoturismelor expuse la licitaţie este indicată în Anexa nr.1.
ora 11:00, , vânzarea prin licitaţie cu strigare a bancomatelor. Lista bancomatelor care participă la licitaţie, precum şi locul amplasării acestora este indicată în Anexa nr.2.
ora 14:00, adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a autoturismului Toyota Hiace, aflat in posesia bancii. Informatia detaliată a autoturismului expus la licitaţie este indicată în Anexa nr.3.
Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil.lei - 5% iar între 1 mil. lei şi 5 mil. lei – 3% din preţul de pornire.
La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 29 august 2016 ora 16-00, vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă), la care obligatoriu se anexează:
 copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică;
 copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice; Extrasul nu va avea un termen din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii nu mai mare de 3 luni;
 procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii, precum şi buletinul de identinate al acestuia;
 dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire şi documentul, care confirmă achitarea taxei de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883(069366347), 022-253-801