UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea cotelor-părţi prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, August 12, 2016
Expirat: Marţi, August 23, 2016
 
 B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează la data de 23 august 2016, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:
- ora 10:00 părţii de 1.9727% din capitalul social al Î.M. “Biroul de Credit” S.R.L, IDNO 1002600056187, cu sediul mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 49, preţul de pornire 803 700, 00 lei. Este unica societate comercială licenţiată în calitate de birou al istoriilor de credit, ce prevede colectarea şi procesarea informaţiei ce se referă la executaea de către debitori a obligaţiilor sale asumate, numite istorii de credit şi formarea bazei de date a istoriilor de credit, precum şi furnizarea de informaţii utilizatorilor istoriilor de credit.La licitatie sunt invitate persoanele care corespund cerinţelor faţă de asociaţii birourilor istoriilor de credit, stipulate în: art.16 alin (2) subalin (2) lit (b) din Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 privind birourile de credit şi Capitolul II din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/4 din 20 februarie 2009
- ora 11:00 unei acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14BSVO1001), ceea ce constituie 2,5641% din acţiunile emitentului “Bursa de Valori a Moldovei” S.A. IDNO 1003600004978, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73, preţul de pornire 398 485, 10 lei.
- ora 12:00 pachetului de 4 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14VALO1009), ceea ce constituie 1,0101% din acţiunile emitentului “Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” S.A. IDNO 1003600012333, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73, preţul de pornire 152 190, 00 lei. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice.
- ora 14:00 100% din capitalul social al “RURAL-TERRA” S.R.L, IDNO 1008600043660, cu adresa juridică mun. Chişinău, str. M.Kogălniceanu,51. Preţul de pornire 51 230, 65 lei. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice
Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie (Anexa) este 22 august 2016 ora 16:00, la care obligatoriu se anexează:

 - copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică;

  -copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice; Extrasul nu va avea un termen din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii nu mai mare de 3 luni;
 - procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii, precum şi buletinul de identinate al acestuia;
 - dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire şi documentul, care confirmă achitarea taxei de participare la licitaţie 100 MDL, la contul bancar:MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-851; 022-253-801.