UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bunurilor imobile B.C. “UNIBANK” S.A. prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, August 5, 2016
Expirat: Marţi, August 16, 2016
 
La licitaţie din data 16 august 2016, pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 15 august 2016 ora 16:00 vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă), la care obligatoriu se anexează:
 copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică;
 copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice; Extrasul nu va avea un termen din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii nu mai mare de 3 luni;
 procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii, precum şi buletinul de identinate al acestuia;
 dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire şi documentul, care confirmă achitarea taxei de participare la licitaţie, în sumă de 500 de lei, la contul bancar:MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-801.
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, la data de 16 august 2016 organizează vânzarea prin licitaţie “cu strigare”:
-ora 10:00, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, a bunului imobil constituit din construcţie comercială cu num. cadastral 5301206.601.01, garaj cu num. cadastral 5301206.601.02 şi teren aferent cu suprafaţa de 0.1727 ha, num. cadastral 5301206.601, amplasat pe adresa: r-nul Hînceşti, or.Hînceşti str. Mihalcea Hîncu, 108 (Anexa nr.1)*. Pasul licitaţiei 3% din preţul de pornire
-ora 11:00, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, a bunului imobil constituit din construcţie comercială cu num. cadastral 9601213.332.01 şi teren aferent cu suprafaţa de 0.12 ha, num. cadastral 9601213,332, amplasat pe adresa: UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenina, 204b. (Anexa nr.2)*. Pasul licitaţiei 2% din preţul de pornire.
-ora 12:00, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, a încăperii locative, aflate în posesia Băncii, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Mitrop. G. Bănulescu - Bodoni, 57, ap. 111. Suprafaţa – 99,3 m.p., nr. cadastral – 0100418101.01.111. (Anexa nr.3). Pasul licitaţiei 3% din preţul de pornire
-ora 14:00, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, a bunului imobil, aflat în posesia Băncii, constituit din: constricţie cu o suprafaţă de 2649,4 m.p. cu modul de folosinţă - clădire de producere (nr. cadastral 0100309.103.02); construcţie cu o suprafaţă de 222,5 m.p. cu modul de folosinţă - clădire de producere (nr. cadastral 0100309.109.03) amplasat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Ciocana, str. Uzinelor, 206. (Aneaxa nr.4).
Pasul licitaţiei 2% din preţul de pornire.
*Participanţilor licitaţiei Banca de asemenea propune spre comercializare bunurile din incinta acestui imobil ( mobila şi tehnica de birou şi etc.)