UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea autoturismului prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Iunie 24, 2016
Expirat: Joi, Iulie 7, 2016
 
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 07 iulie 2016, ora 10:00 pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a autoturismului Dacia Duster (Anexa nr.1)
Pasul licitaţiei 5% din preţul de pornire. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 06 iulie 2016 ora 16-00, vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă), la care obligatoriu se anexează:
- copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică
- copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice
- procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii
- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883 (069366347); 022-253-801.