UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea utilajului suplimentar pentru emiterea cardurilor bancare prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Iunie 17, 2016
Expirat: Joi, Iunie 30, 2016
 
La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 29 iunie 2016 ora 16:00 vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă), la care obligatoriu se anexează:
 copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică;
 copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii;
 dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-997 (069502118); 022-253-801.
 
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 30 iunie 2016 pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45 vânzarea prin licitaţie cu strigare:
- ora 10:00, embosser-ului SE48 Card Issuance System.
- ora 11:00, utilajului suplimentar pentru tipărirea cardurilor bancare “PLACA PROTECT SERVER GOLD PCI HSM 25“.
- ora 12:00, a imprimantei CD800 Card Printer.
- ora 14:00, embosser-ului 450 Card Personalization System.
Detalii în Anexa nr.1.
Pasul licitaţiei 5% din preţul de pornire.