UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bunurilor B.C. “UNIBANK” S.A. prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Iunie 17, 2016
Expirat: Miercuri, Iunie 29, 2016

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 28 iunie 2016ora 16:00 vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă), la care obligatoriu se anexează:

-      copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică;

-      copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice;

-      procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii;

-      dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-997 (069502118); 022-253-801.

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 29 iunie 2016,pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45 vânzarea prin licitaţie cu strigare:

- ora 11:00, a generatorului diesel de curent electric model: J33 KVA SDMO.

- ora 14:00, a embosser-ului 150i Desktop Card Personalization System(2 bucăţi).

Detalii în Anexa nr.1

Pasul licitaţiei 5% din preţul de pornire.