UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bunului imobil aflat in posesia B.C. “UNIBANK” S.A. prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Iunie 17, 2016
Expirat: Miercuri, Iunie 29, 2016
 
B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 29 iunie, ora 10:00, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare bunului imobil, aflat în posesia băncii, constituit din: teren cu o suprafaţă de 1,1632 ha, modul de folosinţă pentru construcţie (nr. cadastral 0100309.103), constricţie cu o suprafaţă de 2649,4 m.p. cu modul de folosinţă - clădire de producere (nr. cadastral 0100309.103.02); construcţie cu o suprafaţă de 222,5 m.p. cu modul de folosinţă - clădire de producere (nr. cadastral 0100309.109.03) amplasat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Ciocana, str. Uzinelor, 206. (Anexa nr.1).Pasul licitaţiei 2% din preţul de pornire.
La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 28 iunie, 2016 ora 16:00 vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexă), la care obligatoriu se anexează:
 -copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică;
 -copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 -procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii;
 -dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-801.