UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bunului imobil din or. Chişinău (încăpere locativă -apartament)

Creat la: Vineri, Mai 13, 2016
Expirat: Joi, Mai 26, 2016

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 26 mai 2016, ora 11:00 pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare încăperii locative amplasată pe adresa: mun. Chişinău, sect. Rîşcani, str. Mitrop. G. Bănulescu - Bodoni, 57, ap. 111. Suprafaţa – 99,3 m.p., nr. cadastral – 0100418101.01.111 (Anexa nr.1).
Preţul de pornire 2 200 000 lei. Pasul licitaţiei 2% din preţul de pornire.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 25 mai 2016 ora 16:00, vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexa nr.2), la care obligatoriu se anexează:
 
  •  copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică;
  •  copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice;
  •  procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii;
  •  dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
 
 
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-801.