UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bunului imobil din or. Hînceşti prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Aprilie 8, 2016
Expirat: Miercuri, Aprilie 20, 2016

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 20 aprilie 2016, ora 14:00 , pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare bunului imobil constituit din construcţie comercială cu num. cadastral 5301206.601.01, garaj cu num. cadastral 5301206.601.02 şi teren aferent cu suprafaţa de 0.1727 ha, num. cadastral 5301206.601, amplasat pe adresa: r-nul Hînceşti, or.Hînceşti str. Mihalcea Hîncu, 108 (Anexa nr.1)*.
 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 19 aprilie 2016 ora 16:00 vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexa nr.2), la care obligatoriu se anexează:
 

 copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică;
 copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii;
 dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
 

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.
 

* Participanţilor licitaţiei  Banca de asemenea propune spre comercializare bunurile din incinta acestui imobil ( mobila şi tehnica de birou şi etc.).

 

Anexa nr.1 (doc, 3.06 MB)

Anexa nr.2 (doc, 35.5 KB)