UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea cotei-parţe din capitalul social "RURAL-TERRA" SRL prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Martie 25, 2016
Expirat: Miercuri, Aprilie 6, 2016
 
 
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 06 aprilie 2016, ora 11-00 pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare cotei părţii de 100% din capitalul social al “RURAL-TERRA” S.R.L, IDNO 1008600043660, cu adresa juridică mun. Chişinău, str. M.Kogălniceanu,51. Preţul de pornire 59 320,00 lei.

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie (Anexa nr.2) este 05 aprilie 2016 ora 16:00, la care obligatoriu se anexează:

 copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică;
 copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii;
 dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
 
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-851; 022-253-813.