UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bancomatelor prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Martie 4, 2016
Expirat: Marţi, Martie 15, 2016

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 15 martie 2016, ora 11:00, adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a bancomatelor. Lista bancomatelor care participă la licitaţie, precum şi locul amplasării acestora este indicată în Anexa nr.1.
 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 14 martie 2016 ora 16-00, vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexa nr.2), la care obligatoriu se anexează:
- copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică
- copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice
- procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii
- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
 

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-997; 022-253-998; 022-253-813.