UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea cotelor-părţi prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Februarie 19, 2016
Expirat: Joi, Martie 10, 2016
 
 
 
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 10 martie 2016, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:
 

- ora 11:00 părţii de 1.9727% din capitalul social al Î.M. “Biroul de Credit” S.R.L, IDNO 1002600056187, cu sediul mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 49, preţul de pornire 846 000, 00 lei. Este unica societate comercială licenţiată în calitate de birou al istoriilor de credit, ce prevede colectarea şi procesarea informaţiei ce se referă la executaea de către debitori a obligaţiilor sale asumate, numite istorii de credit şi formarea bazei de date a istoriilor de credit, precum şi furnizarea de informaţii utilizatorilor istoriilor de credit.La licitatie sunt invitate persoanele care corespund cerinţelor faţă de asociaţii birourilor istoriilor de credit, stipulate în: art.16 alin (2) subalin (2) lit (b) din Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 privind birourile de credit şi Capitolul II din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/4 din 20 februarie 2009
 

- ora 12:00 unei acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14BSVO1001), ceea ce constituie 2,5641% din acţiunile emitentului “Bursa de Valori a Moldovei” S.A. IDNO 1003600004978, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73, preţul de pornire 419 458, 00 lei.
 

- ora 14:00 pachetului de 4 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14VALO1009), ceea ce constituie 1,0101% din acţiunile emitentului “Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” S.A. IDNO 1003600012333, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73, preţul de pornire 160 200,00 lei. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice.
 

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie (Anexa nr.2) este 09 martie 2016 ora 16:00, la care obligatoriu se anexează:
 copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică;
 copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii;
 dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
 

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-851; 022-253-813.