UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea autoturismelor prin licitaţie cu strigare

Creat la: Vineri, Ianuarie 29, 2016
Expirat: Joi, Februarie 11, 2016
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 11 februarie 2016, ora 14:00, adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a autoturismelor. Lista detaliată a autoturismelor expuse la licitaţie este indicată în Anexa nr.1.
 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 10 februarie 2016 ora 16-00, vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexa nr.2), la care obligatoriu se anexează:

- copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică
- copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice
- procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii
- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial la contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
 

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-997 (069502118); 022-253-813.