UNIBANK

  •  
  •  

Licitația terminat Realizarea bancomatelor prin licitaţie cu strigare

Creat la: Joi, Decembrie 17, 2015
Expirat: Marţi, Decembrie 29, 2015
 
B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează repetat pe data de 29 decembrie 2015, ora 14:00, adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a bancomatelor. Lista bancomatelor care participă la licitaţie, precum şi locul amplasării acestora este indicată în Anexa nr.1.
La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 28 decembrie ora 16-00, vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexa nr.2), la care obligatoriu se anexează:
 
  • copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică
  • copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice
  • procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii
  • dovada transferării acontului în mărime de 5% din preţul iniţial la contul bancar 35262856, B.C. ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-844; 022-253-813.