UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie privind vânzarea a datoriilor debitoare (creditelor acordate) 26.05.2023

 Data: 

5 Mai, 2023 - 10:20
 

Cerere de participare la licitație din partea persoanei fizice

Cerere de participare la licitație din partea persoanei juridice

Extras din procedura de vânzare a activelor

 

B.C. „Unibank” S.A. în proces de lichidareanunţă pentru data de 26 mai 2023, ora 11.00, pe adresa: str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45 (bir. 402), mun. Chişinău, desfășurarea licitaţiilor „cu strigare” privind vânzarea datoriilor debitoriale (creditelor acordate) ale debitorilor băncii, după cum urmează:

   1. Creditul acordat persoanei juridice „Tunacom Elevator” S.R.L., sediul: str. Lenin 7A, mun.Comrat, valoarea nominală - 756 303,30 lei scadent la 25.06.2013, asigurat cu fidejusiuni ale două persoane fizice. Prețul de expunere este de 7 658,00 lei.

   2. Creditul acordat persoanei juridice „Gruancri Prim” S.R.L., sediul: str. Ștefan cel Mare, 193, mun. Bălți,  valoarea nominală - 1 307 575,00 lei scadent la 31.12.2015, asigurat cu utilaj. Prețul de expunere este de 1 176 817,50 lei.

   3. Creditul acordat persoanei fizice din or. Rezina, valoarea nominală - 2 117,34 lei scadent la 03.04.2015, neasigurat. Prețul de expunere este de 1 715,05 lei.

   4. Creditul acordat persoanei fizice din UTA Găgăuzia, or. Comrat, cu valoarea nominală - 25 618,00 lei scadent la 17.11.2014, neasigurat. Prețul de expunere este de 20 750,58 lei.

   5. Creditul acordat persoanei fizice din s. Catranic, r-nul Fălești, valoarea nominală - 19 058,90 lei scadent la 13.01.2017, neasigurat. Prețul de expunere este de 15 437,71 lei.

   6. Creditul acordat persoanei fizice din mun. Bălți, valoarea nominală - 56 752,84 lei, neasigurat. Prețul de expunere este de 45 969,80 lei.

Totodată, prin prezentul anunţ se prezumă că debitorii vizaţi sunt în cunoştinţă de cauză despre expunerea datoriilor debitoriale spre vânzare.

   În calitate de participanţi la licitaţie sunt admişi: bănci comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice şi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajişti.

   Condiţiile pentru participare la licitaţie: 

    - Depunerea până la data de 25 mai 2023 a setului de documente constituit din:

a)    cererea de participare la licitaţie (modelul cererii poate fi descărcat de site-ul www.unibank.md).

b)   documentele confirmative privind achitarea acontului în mărime de 10% din preţul de expunere a bunului la licitaţie şi plata pentru deservirea participantului.

   Plata pentru deservirea participantului licitației după cum urmează: pentru loturile cu valoarea de expunere de până la 1 mil. lei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei.

c)    documentul de identitate: pentru persoană fizică – buletinul de identitate; pentru persoanele juridice - extrasul de la A.S.P. (emis cu cel mult 3 luni), copia buletinului de identitate al administratorului,  procura reprezentatului.

   - Pentru a asigura accesul la informaţia ce constituie secret bancar, cumpărătorii potenţiali urmează se semneze, până pe data de 25 mai 2023, Acordul de confidenţialitate şi să prezinte documentele confirmative privind suficienţa mijloacelor băneşti pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarelor debitorilor poate fi efectuată până la 25 mai 2023.

   - Pasul licitației în cazul în care prețul de expunere a lotului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%. 

Datele bancare: MD55NB000000000035262856, B.C. „Unibank” S.A., în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X. Informaţii suplimentare la tel: 0(22)253855, 0(22)253801.