UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie privind vânzarea a datoriilor debitoare (creditelor acordate) 28.04.2023

Data: 
7 Aprilie, 2023 - 10:57

Cerere de participare la licitație din partea persoanei fizice

Cerere de participare la licitație din partea persoanei juridice

Extras din procedura de vânzare a activelor

 

B.C. „Unibank” S.A. în proces de lichidareanunţă pentru data de 28 aprilie 2023, ora 11:00, desfăşurarea pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45 (cab 402) licitaţiilor „cu strigare” privind vânzarea datoriilor debitoriale (creditelor acordate) ale debitorilor băncii după cum urmează:

1. Creditul acordat persoanei juridice Tunacom Elevator SRL, sediul: mun.Comrat, str. Lenin, 7A cu valoarea nominală de 756 303.30 lei scadent la 25.06.2013, asigurat cu fidejusiuni ale două persoane fizice. Prețul de expunere este de 8 508.41 lei.

2. Creditul acordat persoanei fizice din or. Rezina cu valoarea nominală de 2 117.34 lei scadent la 03.04.2015, neasigurat. Prețul de expunere este de 1 905.61 lei.

3. Creditul acordat persoanei fizice din UTA Găgăuzia, or. Comrat, cu valoarea nominală de 25 618.00 lei scadent la 17.11.2014, neasigurat. Prețul de expunere este de 23 056.20 lei.

4. Creditul acordat persoanei fizice din rl Fălești, s. Catranic cu valoarea nominală de 19 058.90 lei scadent la 13.01.2017, neasigurat. Prețul de expunere este de 17 153.00 lei.

5. Creditul acordat persoanei fizice din mun. Bălți, cu valoarea nominală de 56 752.84 lei, neasigurat. Prețul de expunere este de 51 077.46 lei.

Totodată, prin prezentul anunţ se prezumă că debitorii vizaţi sunt în cunoştinţă de cauză despre expunerea datoriilor debitoriale spre vânzare.

În calitate de participanţi la licitaţie sunt admişi: bănci comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice şi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajişti.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 

1.    Depunerea până la data de 27 aprilie 2023 a setului de documente constituit din:

a)    cererea de participare la licitaţie (modelul cererii poate fi descărcat de site-ul www.unibank.md);

b)   documentele confirmative privind achitarea acontului în mărime de 10% din preţul de expunere a bunului la licitaţie şi plata pentru deservirea participantului în mărime de – 200 lei (pentru participant persoană fizică) şi – 300 lei (pentru participant persoană juridică);

c)    documentul de identitate: persoană fizică – buletin de identitate; persoana juridică - extrasul de la ASP (emis cu cel mult 3 luni), copia buletinului de identitate a administratorului,  procura reprezentatului.

2.    Pentru a asigura accesul la informaţia ce constituie secret bancar, cumpărătorii potenţiali urmează se semneze până la data de 27 aprilie 2023 Acordul de confidenţialitate şi să prezinte documentele confirmative privind suficienţa mijloacelor băneşti pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarelor debitorilor poate fi efectuată până la 27 aprilie 2023.

3. Pasul licitaţiei constituie 5%. 

Rechizitele bancare MD55NB000000000035262856, B.C. „Unibank” S.A., în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X. Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-855; (022) 253-801.