UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 15.12.2020

Creat
Data: 
27 Noiembrie, 2020 - 12:07

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 15 decembrie 2020, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        la ora 10:00 a lotului unic compus din bunul imobil şi bunurile materiale amplasate pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, amplasate parţial în subsol, etajul 1,2.

1.    Bunul imobil constituit din încăperi nelocative cu suprafaţa totală de 1 013,20 m.p. cu nr. cadastrale: 0100519.136.01.001 (suprafaţa interioară 949,30 m.p.); 0100519.136.01.052 (suprafaţa interioară 18,10 m.p.); 0100519.136.01.035 (suprafaţa interioară 32,30 m.p.); 0100519.136.01.042 (suprafaţa interioară 3,20 m.p.); 0100519.136.01.043 (suprafaţa interioară 10,30 m.p.), expus la preţul de 21 000 000,00 lei.

2.    Bunuri materiale incluse în acest lot (mobila de oficiu, sisteme de securitate - antiincendiu, video, pază, climatizatoare ş.a. - Anexa 1) sunt amplasate în încinta bunului imobil în cauză expuse la preţul de 1 552 713,16 lei.

FOTO

Preţul de pornire a lotului unic (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) este în sumă totală de  22 552 713,16 lei, inclusiv TVA.

 

·        la ora 11:00 a lotului unic compus din bunul imobil şi bunurile materiale amplasate pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, etajul 4.

1.    Bunul imobil constituit din încăperi nelocative cu suprafaţa totală de 146.9 m.p cu nr. cadastral 0100519.136.01.010 expus la preţul de 2 500 000,00 lei.

2.    Bunuri materiale incluse în acest lot (mobila de oficiu, sisteme de securitate - antiincendiu, acces, video, pază, climatizatoare ş.a. - Anexa 2) şi amplasate în încinta bunului imobil în cauză este de 133 865,00 lei.

FOTO

Preţul de pornire a lotului unic (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) este 2 633 865,00 lei, inclusiv TVA.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 14 decembrie 2020 ora 16.00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este între 1 mil. lei şi 5 mil. lei - 3%, mai mare de 5 mil. lei - 2%.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat). Plata pentru deservirea participantului licitaţie idupă cum urmează:  persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-855; (022) 253-801; (022) 225-586.