UNIBANK

  •  
  •  

SA”Articole din Beton Armat” în procedură de faliment anunţă pentru data de 15.10.2020 licitaţia ”cu strigare”

Data: 
9 Octombrie, 2020 - 12:44

 

1) SA”Articole din Beton Armat” în procedură de faliment anunţă pentru data de 15.10.2020  orele 10.00,  licitaţia ”cu strigare” pe adresa mun.Chișinău, str.G.Asachi 44, of.02 a următoarelor bunuri incluse în masa debitoare: Lotul nr.1: Construcție (garaj) cu nr. cadastral 0300212.032.03 cu suprafața de 104,9 m2 cu teren aferent  pentru construcţii   cu nr. cad. 0300212.032, cu suprafața de 1,7891  ha amplasat în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182 preț de start2 801 514 lei; Lotul nr.2 Teren ( pentru construcții) cu nr. cadastral 0300214.437, cu suprafața de 1,1050 ha, amplasat în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182 preț de start 1 674 586 lei; Lotul nr. 3 : Construcție cu nr. cadastral0300212.032.07 ( clădire baie curativă) cu suprafața de 108,3 m2,  Punct termic (Cazangerie) cu nr.cadastral 0300212.032.08  suprafața de 165,8 m2, Construcție cu nr.cadastral 0300212.032.10 - depozit substituenţi ştab-semibuncher cu suprafața de 92,8 m2, ( amplasate pe teren  nr.cadastral 0300214.429în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182) preț de start total  1 358 600 lei;

 

2.) 2) SA”Articole din Beton Armat” în procedură de faliment anunţă pentru data de 15.10.2020  orele 11.00,  licitaţia ”cu reducere” pe adresa mun.Chișinău, str.G.Asachi 44, of.02 a următoarelor bunuri incluse în masa debitoare; Lotul nr.1: Construcție (clădirea garajului) cu nr.cad.0300214.399.01. cu suprafața de 378,2 m2 cu teren aferent nr.cad. 0300214.399 cu suprafața  de 0,2900 ha  amplasate în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182 preț de start 1 163 940 lei; Lotul nr.2: Construcție ( secția compresoare) cu nr.cad.0300212.050.01. cu suprafața de 358,8 m2 cu teren aferent nr.cad. 0300212.050 cu suprafața  de 0,0494 ha amplasate în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182 preț de start 190 285 lei; Lotul nr.3:Construcție (bloc administrativ) cu nr.cad.0300212.048.01. cu suprafața de 640,4 m2 cu teren aferent nr.cad. 0300212.048 cu suprafața  de 0,1963 ha amplasate în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182 preț de start 3 462 275 lei;  Lotul nr.4: Construcție (depozit de ciment) cu nr.cad.0300212.051.01. cu suprafața de 178,9 m2 cu teren aferent nr.cad. 0300212.051 cu suprafața  de 0,0917 ha amplasate în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182 preț de start 158 080 lei; Lotul nr.5:  Construcție (clădire -punct de trecere pe terenul  0300212.032) cu suprafața de 29,8 m2 amplasată în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182,preț de start 26 600 lei;Lotul nr.6:Camera de solidificare (adîncitură din beton  6.5 x 3.5 x (2.5x1.0)amplasată în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182 (amplasate pe teren  nr.cadastral 0300214.429),preț de start13 110 lei; Lotul nr.7:Camera de solidificare (adincitura din beton 6.5 x 3.5 x (2.5x1.0) (amplasatăpe teren  nr.cadastral 0300214.429)în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182 ,preț de start45 790 lei;Lotul nr.8:Camera de solidificare [conservata](adincitura din beton 6.5 x 3.5 x (2.5x1.0)( amplasată pe teren  nr.cadastral 0300214.429)în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182, preț de start 45 790 lei; Lotul nr. 9:Rezervor antiincendiaramplasată în mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 182,  preț de start 36 195 lei; Lotul nr.10: Fîntînă lîngă  garaj nr.1 și nr.2 (2 unități) preț de start1140 lei/unitate ; Lotul nr.11: Macara Punte  40/10 t preț de start 68 850 lei; Lotul nr.12:Autovehicul Chrysler 300M cu nr. de înmatriculare BL RG 999, a.f..2004, preț de start 23 750 lei ; Lotul nr. 13:Bară de cîntar, preț de start 20 700lei;  Lotul nr.14: Diverse echipamente ( mobilier, tehnică PC, articole din beton, utilaje, strunguri, ș.a. foste în folosință) preț de start-preț de piață, conform raportului de evaluare., minus 10 % cost Pentru participare la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la biroul lichidatorului: str. Gheorghe Asachi 44, of.02, şi va achita pe contul de acumulare  IBAN: MD91ML000000000227501714, BC"Moldindconbank"S.A. fil."Remiz" Chisinau, MOLDMD2X317 acontul în mărime de 5% din preţul de start și taxa pentru participare de 1000 lei persoane juridice/  500 lei persoane fizice pentru fiecare lot. Modelul cererii de participare la licitaţie poate fi obţinut la adresa lichidatorului mun.Chișinău, str.G.Asachi 44, of.02. La aceeaşi adresa se va putea face cunoştinţă cu paşaportul Lotului. Se va considera câştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 068433885. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitație.

 

Lichidator : Onichevici Natalia