UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 04.02.2020

Creat
Data: 
17 Ianuarie, 2020 - 11:48

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 04 februarie 2020, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

-      la ora 10:00 a unei acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14BSVO1001), ceea ce constituie 2,5641% din acţiunile emitentului “Bursa de Valori a Moldovei” S.A. IDNO 1003600004978, cu adresa juridică mun. Chişinău, str. M. Cibotari, 16, preţul de pornire 148 300.00 lei. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice.

 

-        la ora 11:00, a autoturismului cu accesorii auto: HONDA CRV (CQM 809)-tipul caroseriei: universal, anul fabricării: 2008, capacitatea motorului: 2354 cm3, tipul de combustibil: benzină, culoarea: gri închis.

Anexa 1 (auto si accesorii)

FOTO

Preţul de pornireeste stabilit în mărime de 170 968.00 lei, inclusiv TVA.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 03 februarie 2020, ora 16.00.

Pasul licitaţiei constituie 5%.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat). Plata pentru deservirea participantului licitaţie: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.