UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil „Invintorg” SRL _26.12.2019

La 26.12.2019, ora 1300, în m. Chişinău, str. T. Strișcă, 8/2, of. 121, „Invintorg” SRL în proces de insolvabilitate, va desfăşura licitaţie „cu reducere”. Pentru vânzare se expune lot unic format din: Complexde construcții, nr. cad. 9619202.290.03; 07; 10; şi Utilaj Tehnologic (37 poziții – 200 unități) de prelucrare a strugurilor aflate în s. Chirsova, UTA Gagauzia, la preţul iniţial de 3 465 000,00 lei. Termenul de primire a cererilor de procurare expiră la 23.12.2019, ora 1300. Pentru participare la licitaţie este necesar de a prezenta: cererea de participare la licitaţie, buletinul de identitate, extrasul întreprinderii, dovada achitării acontului de 10%,  la contul IBAN: MD59EC000000225177162725, Bic: ECBMMD2X, BC „EuroCreditBank” SA. Informaţii suplimentare la tel.: 069434005; (022)835385.