UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 22.10.2019

Creat

Data: 
4 Octombrie, 2019 - 09:54

 

B.C. „Unibank” S.A., în proces de lichidare, organizează pe data de 22 octombrie 2019, pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vînzarea prin licitaţie „cu strigare”:

·        la ora 10:00 a unei acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14BSVO1001), ceea ce constituie 2,5641% din acţiunile emitentului “Bursa de Valori a Moldovei” S.A. IDNO 1003600004978, cu adresa juridică mun. Chişinău, str. M. Cibotari, 16, preţul de pornire 164 777.40 lei. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 21 octombrie 2019, ora 16.00.

Modelul cererii de participare la licitaţie şi documentele necesare pentru prezentare, le puteţi găsi pe pagina web al băncii (www.unibank.md).

Pasul licitaţiei constituie 5%. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vânzare a bunului licitat). Plata pentru deservirea participantului licitaţiei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei.

   Rechizitele bancare MD55NB000000000035262856, B.C. „Unibank” S.A., în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X. Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.