UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie comercializare gaj debitor Î.S. „SADACUS„ S.A în procedură de faliment _26.08.2019

Creat

Data: 
20 August, 2019 - 11:15

Anunţ

 

Î.S. ,,Sadacus”S.A. , în procedură de faliment, anunţă pentru data de 26.08.2019, ora 09:00, pe adresa : str. Golia 10, mun. Chişinău, desfăşurarea licitaţiei publice ,,cu strigare” a următoarelor loturi de bunuri expuse, şi anume: lot 1- bunul imobil 0300211.547.14, la preţul iniţial de 1 031 336,15 lei, lotul 2 – utilaj de prelucrat metalul (cu lista cărora se poate de făcut cunoştinţă la sediul lichidatorului) la preţul iniţial de 108 380, 43 lei. Bunurile sunt situate în or. Bălţi, str. Victoriei 51. Actele pentru participare la licitaţie: cererea, copia actului de identitate, copia extrasului de ASP (pentru persoane juridice), dovada achitării acontului în mărime de 5 % din preţul iniţial al lotului, în contul: IBAN MD12EC000000002238071633, B.C. ,,Eurocreditbank”S.A., procura specială (pentru reprezentanţi). Termenul-limită de depunere a cererilor de participare este pînă la data de 23.08.2019. Informaţii suplimentare la tel. 069305881.