UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil „Invintorg” SRL _01.07.2019

La 01.07.2019, ora 1600, în m. Chişinău, str. T. Strișcă, 8/2, of. 121, „Invintorg” SRL în proces de insolvabilitate, va desfăşura licitaţie „cu strigare”. Pentru vânzare se expune lot unic format din: Complexde construcții, nr. cad. 9619202.290.03; 07; 10; şi Utilaj Tehnologic (37 poziții – 200 unități) de prelucrare a strugurilor aflate în s. Chirsova, UTA Gagauzia, la preţul iniţial de 3 465 000,00 lei. Acontul pentru participare este de 5 % şi se achită, prealabil depunerii cererii, la contul de acumulare a administratorului autorizat: IBAN: MD59EC000000225177162725, Bic: ECBMMD2X, BC „EuroCreditBank” SA. Termenul limită de primire a cererilor de participare expiră la 28.06.2019, ora 1600. Pentru participare la licitaţie este necesar de a prezenta: cererea de participare la licitaţie, buletinul de identitate (persoane fizice), extrasul întreprinderii (persoane juridice), după caz, procura pentru tranzacţii de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului de 5 %. Informaţii la tel.: 069434005; (022)835385.