UNIBANK

  •  
  •  

Comercializare gaj de către Executorii judecătorești

Executorul judecătoresc Zaharescu Olgaanunță că la 17 mai 2019 ora 10:00, pe adresa : mun. Chișinău, str. Kiev 6/1, of. 3 va desfășura licitație publică. Pentru vînzare se expune lot unic format din: bunuri imobile Complex de construcții, nr. cadastral: 9602206.077.01-17 cu 97,35 % cota parte din terenul aferent; și Utilaj Tehnologic (49 poziții – 226 unități) de prelucrare a strugurilor aflate în UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr Lunga, str. Bugeacului, 7, la prețul inițial de 9 079 000 lei, cei aparține cu drept de proprietate debitorului SRL ,,Jemciujina” c/f 1002600020296. Doritorii de a participa la licitație publică, vor depune preventiv cererea de participare pînă la 16.05.2019, cu achitarea acontului în mărime de 5% din prețul inițial al bunului și a taxei de participare în mărime de 3 u/c la contul Executorului judecătoresc Zaharescu Olga c/f 43260014, c/b MD34ML000000000225173673 în BC ,,Moldincombank”, fil. Kiev. Înregistrarea prezenței și eliberarea biletelor de participare la licitație se va petrece la 17.05.2019 de la ora 9:30 pînă la ora 10:00. Relații la telefoanele 069631220, 0 (22)44 29 31.

În atenția debitorului SRL ,,Jemciujina” c/f 1002600020296, în conformitate cu art. 125 alin. (5) din Codul de Executare, debitorul poate cu cel puțin 5 zile înaintea desfășurării licitației să vîndă bunurile sechestrate la un preț care să nu fie mai mic decît valoarea stabilită în procesul verbal de sechestru sau în raportul de evaluare, cu condiția virării sumelor obținute la contul Executorului Judecătoresc.