UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie comercializare gaj debitor SRL ,,MEGASURS „ IDNO 1011600031313 _26.04.2019,

Creat
Data: 
16 Aprilie, 2019 - 16:53

 

 

Pe data de 26.04.2019, ora 12:00, pe adresa : MD-2048, mun. Chișinău, str. Doctor Strișcă 8/2, oficiul 121, administratorul autorizat CIOBANU DORIN va desfășura licitații de vînzare a masei debitoare constituite din următoarele loturi:

Lot. Nr.

Societatea insolvabilă/dizolvată

Descrierea lotului

Modalitatea de vînzare

Preț de start (MDL)

3

SRL ,,MEGASURS „

IDNO 1011600031313

Parte socială de 100% al ,,FRUCTE DULCI” S.R.L.

Licitație ,,cu strigare”

500 000,00

Pentru a participa la licitație trebuie prezentate:cererea de participare la licitație, buletinul de identitate sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, procura pentru efectuarea tranzacțiilor de vînzare-cumpărare, autentificată în modul stabilit, dovada achitării taxei de participare în mărime de 500 lei pentru persoane fizice și 1000 lei pentru persoane juridice, precum și a acontului în mărime de 5% din prețul inițial al bunului, la contul bancar (IBAN) MD67VI022242600000036MDL, B.C. ,,Victoriabank S.A., filiala nr. 26, Chișinău, VICBMD2X469, beneficiar administrator autorizat Ciobanu Dorin, codul fiscal 2000022076906. Depunerea cererilor și a documentelor se încheie la data de 25.04.2019, ora 16:00. Relații suplimentare la tel. 069414387, e-mail:insolvabil@gmail.com.