UNIBANK

  •  
  •  

Comercializare gaj de către Executorii judecătorești

Creat
Data: 
16 Aprilie, 2019 - 16:45

 

Executorul judecătoresc Zaharescu Olga anunță licitația publică de vînzare a bunurilor imobile cu nr. cadastrale 1402107.561.01, 1402107.561, suprafața terenului aferent 0,1297, suprafața interioară 842,8 m.p., situate în r-nul Briceni, or. Lipcani, str. Libertății 76 ,,a”, evaluate la prețul de 1 851 000 lei care vor fi scoase la licitație cu prețul de 1 480 800 lei, ce-i aparțin cu drept de proprietate debitorului Mistrean Arcadie Tudor, a.n. 07.04.1968. Doritorii de a participa la licitația publică, vor depune preventiv cererea de participare pînă la 22.04.2019 la contul de depozit al executorului judecătoresc Zaharescu Olga, c/f 43260014, c/b MD34ML000000000225173673 în B.C. ,,Moldindconbank”, fil. Kiev, cu achitarea acontului în mărime de 5% din prețul inițial al bunului și a taxei de participare în mărime de 3 u.c. Licitația va avea loc la data de 23.04.2019, ora 10:30, pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev 6/1. Relații la tel.: 069631220; 022-44-29-31. În atenția debitorului Mistrean Arcadie Tudor, a.n. 07.04.1968, în conformitate cu art. 125 alin. (5) din Codul de executare, debitorul poate, cu cel puțin 5 zile însintea desfășurării licitației, să vîndă bunurile sechestrate la un preț care să nu fie mai mic decît valoarea stabilită în procesul-verbal de sechestru sau în raportul de evaluare, cu condiția virării sumelor obținute la contul executorului judecătoresc.