UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 05.02.2019

Creat
Data: 
18 Ianuarie, 2019 - 09:48

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 05 februarie 2019, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        la ora 10:00, a echipamentului pentru ambalarea banilor „Magner VP 2” (nr. de inv. 4108/9). Preţul de pornire este stabilit în mărime de 17 148.00 lei, inclusiv TVA. FOTO

·        la ora 10:30 a maşinei de împachetat banii „COM BBF200-40” (nr. de inv. 828). Preţul de pornire este stabilit în mărime de 15 000.00  lei, inclusiv TVA. FOTO

·        la ora 11:00 a maşinei de împachetat banii „VEMAS BA 250” (nr. de inv. 1377). Preţul de pornire este stabilit în mărime de 17 861.00  lei, inclusiv TVA. FOTO

·        la ora 11:30 a printerul EPSON DFX-9000 (FOTO). Preţul de pornire este stabilit în mărime de 16 200.00 lei, inclusiv TVA.

-        la ora 14:00, a bancomatelor, în cantitatea de 28 bucăţi (modele - Diebold Opteva 520, Diebold Opteva 522, Diebold Opteva 562, Diebold Opteva 1071). Preţul de pornire constituie suma totală de 592 729.88 lei, inclusiv TVA. Fiecare bancomat poate fi comercializat ca un lot separat. Informaţia detaliată precum şi preţurile de pornire la fiecare bancomat le puteţi găsi în Anexa 1.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 04 februarie 2019, ora 16.00.

Pasul licitaţiei constituie 5%.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat). Plata pentru deservirea participantului licitaţie: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.