UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 28.12.2018

Creat
Data: 
7 Decembrie, 2018 - 10:38

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 28 decembrie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·   la ora 10:00 a printerul EPSON DFX-9000 (FOTO). Preţul de pornire este stabilit în mărime de 18 000.00 lei, inclusiv TVA. . 

·        la ora 11:00 a unei acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14BSVO1001), ceea ce constituie 2,5641% din acţiunile emitentului “Bursa de Valori a Moldovei” S.A. IDNO 1003600004978, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73. Preţul de pornire este stabilit în mărime de 238 588,00 lei.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice.

-   la ora 14:00, a bancomatelor, în cantitatea de 28 bucăţi (modele - Diebold Opteva 520, Diebold Opteva 522, Diebold Opteva 562, Diebold Opteva 1071).

Preţul de pornire constituie suma totală de 623 926.19 lei, inclusiv TVA. Fiecare bancomat poate fi comercializat ca un lot separat. Informaţia detaliată precum şi preţurile de pornire la fiecare bancomat le puteţi găsi în Anexa 1.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 27 decembrie 2018, ora 16.00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat). Plata pentru deservirea participantului licitaţiei: pentru persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.