UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 24.08.2018

Creat

Data: 
3 August, 2018 - 15:17

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 24 august 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        la ora 10:00 a lotului unic compus din bunul imobil şi bunurile materiale amplasate pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, amplasate parţial în subsol, etajul 1,2.

FOTO

1.    Bunul imobil constituit din încăperi nelocative cu suprafaţa totală de 1 013,20 m.p. cu nr. cadastrale: 0100519.136.01.001 (suprafaţa interioară 949,30 m.p.); 0100519.136.01.052 (suprafaţa interioară 18,10 m.p.); 0100519.136.01.035 (suprafaţa interioară 32,30 m.p.); 0100519.136.01.042 (suprafaţa interioară 3,20 m.p.); 0100519.136.01.043 (suprafaţa interioară 10,30 m.p.), expus la preţul de 18 093 953,00 lei.

2.    Bunuri materiale incluse în acest lot (mobila de oficiu, sisteme de securitate - antiincendiu, video, pază, climatizatoare ş.a.) sunt amplasate în încinta bunului imobil în cauză expuse la preţul de 1 402 870,10 lei.

Preţul de pornire a lotului unic (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) este în sumă totală de  19 496 823,10lei, inclusiv TVA.

Lista cu informaţia detaliată privind bunul imobil şi bunurile materiale este prezentată în Anexa 2;

·        la ora 11:00 a lotului unic compus din bunul imobil şi bunurile materiale amplasate pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, etajul 4.

FOTO

1.    Bunul imobil constituit din încăperi nelocative cu suprafaţa totală de 146.9 m.pcu nr. cadastral 0100519.136.01.010 expus la preţul de 2 145 371,00 lei.

2.    Bunuri materiale incluse în acest lot (mobila de oficiu, sisteme de securitate - antiincendiu, acces, video, pază, climatizatoare ş.a.) şi amplasate în încinta bunului imobil în cauză este de 135 930,00 lei.

Preţul de pornire a lotului unic (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) este 2 281 301,00 lei, inclusiv TVA.

Lista cu informaţia detaliată privind bunul imobil şi bunurile materiale este prezentată în Anexa 3.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 23 august 2018, ora 16.00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este:

între 1 mil. lei şi 5 mil. lei - 3%;

mai mare de 5 mil. lei - 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului  - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.