UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_18.07.2018

Creat

Data: 
29 Iunie, 2018 - 13:56

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 18 iulie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·      la ora 10.00, bunul imobil, aflat în posesia băncii, amplasat pe adresa: r-nul Străşeni, s. Dolna, extravilan, constituit din: teren (nr. cad. 6030210.334), destinaţie - pentru construcţie, suprafaţa 2,1965 ha; construcţie (nr. cad. 6030210.334.01) cu destinaţie - clădire administrativă, suprafaţa la sol - 252,9 m.p., suprafaţa interioară – 205,1 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.02) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa la sol - 28,6 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.03) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa la sol - 114,30 m.p., suprafaţa interioară – 44,5 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.04) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa la sol - 447,4 m.p., suprafaţa interioară – 398,1 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.05) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa la sol - 1766,1 m.p., suprafaţa interioară – 1705,2 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.06) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa la sol - 43,7 m.p., suprafaţa interioară – 29,3 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.07) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa la sol - 9,7 m.p.

FOTO

Preţul de pornire 431 225.00 lei, inclusiv TVA;

·        la ora 11.00, bunul imobil, aflat în posesia băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Băcioi, extravilan, constituit din: teren agricol (nr. cad. 5511105.123), suprafaţa 0,5902 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.124), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.125), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.126), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.127), suprafaţa 0,9802 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.128), suprafaţa 1,96 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.130), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.131), suprafaţa 0,9799 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.132), suprafaţa 0,9803 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.135), suprafaţa 0,9799 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.136), suprafaţa 0,7398 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.137), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.138), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.139), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.140), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.119), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.120), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.121), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.122), suprafaţa 0,9799 ha.

FOTO

Preţul de pornire 7 460 200.00 lei;

·        la ora 14.00 bunul imobilaflat în posesia băncii – apartament, amplasat pe adresa: r-nul Făleşti, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 145, ap. 209 nr. cadastral: 4301211.161.01.209, constituit din 2 odăi tip cămin cu suprafaţa 36,30 m.p..

FOTO

Preţul de pornire – 101 175.00lei, inclusiv TVA;

·        la ora 15.00, a bunurilor imobile aflate în posesia Băncii (2 loturi de teren pomicol din Î.P. „Drujba”), amplasate pe adresa: mun. Chişinău, com. Truşeni, extravilan:

-       lot 123 - nr. cadastral 8039319.123, suprafaţa - 0,0584 ha (FOTO).Preţul de pornire 108 960.00 lei;

-       lot 124 - nr. cadastral 8039319.124, suprafaţa - 0,0598 ha (FOTO). Preţul de pornire 111 570.00 lei.

 

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 17 iulie 2018, ora 16.00.

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului după cum urmează:pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 18 июля 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·          в 10.00 недвижимого имущества, находящегося во владении банка, расположенного по адресу: р-н Стрэшень, вне черты с. Долна, которое состоит из: земельный участок (кад. № 6030210.334), назначение – для строительства, площадь 2,1965 га; строение (кад. № 6030210.334.01), назначение административное здание, площадь застройки - 252,9 кв. м., общая площадь – 205,1 кв.м.; строение (кад. №  6030210.334.02), назначение - строение, площадь 28,6 кв. м; строение (кад. №  6030210.334.03), назначение - строение, площадь застройки - 114,30 кв. м., общая площадь – 44,5 кв.м.; строение (кад. №  6030210.334.04), назначение - строение, площадь застройки - 447,4 кв. м., общая площадь - 398,1 кв.м.; строение (кад. №  6030210.334.05), назначение - строение, площадь засторйки - 1766,1 кв. м., общая площадь – 1705,5 кв.м.; строение (кад. №  6030210.334.06), назначение - строение, площадь застройки - 43,7 кв. м., общая площадь – 29,3 кв. м.; строение (кад. №  6030210.334.07), назначение - строение, площадь 9,7 кв. м.

ФОТО

Стартовая цена составляет 431 225.00 лей, в т.ч. НДС;

·          в 11.00, недвижимого имущества, находящегося во владении банка, расположенного по адресу: мун. Кишинэу, вне черты ком. Бэчой, состоящее из: земельный участок (кад. № 5511105.123), площадь 0,5902 га; земельный участок (кад. №5511105.124), площадь 0,9801 га; земельный участок (кад. № 5511105.125), площадь 0,98 гa; земельный участок (кад. №5511105.126), площадь 0,98 гa; земельный участок (кад. №5511105.127), площадь 0,9802 гa; земельный участок (кад. №5511105.128), площадь 1,96 гa; земельный участок (кад. №5511105.130), площадь 0,98 гa; земельный участок (кад. №5511105.131), площадь 0,9799 гa; земельный участок (кад. №5511105.132), площадь 0,9803 гa; земельный участок (кад. №5511105.135), площадь 0,9799 гa; земельный участок (кад. №5511105.136), площадь 0,7398 гa; земельный участок (кад. №5511105.137), площадь 0,9801 гa; земельный участок (кад. №5511105.138), площадь 0,9801 гa; земельный участок (кад. №5511105.139), площадь 0,9801 гa; земельный участок (кад. №5511105.140), площадь 0,9801 гa; земельный участок (кад. №5511105.119), площадь 0,98 гa; земельный участок (кад. №5511105.120), площадь 0,98 гa; земельный участок (кад. №5511105.121), площадь 0,9801 гa; земельный участок (кад. №5511105.122), площадь 0,9799 гa.

ФОТО

Стартовая стоимость 460 200.00 лей;

·           в 14.00 недвижимого имущества – квартиры №209, расположенной по адресу: р-н Фэлешть, г. Фэлешть, ул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 145, кадастровый номер: 4301211.161.01.209, состоящей из 2 комнат (тип общежитие), площадь 36.30 кв.м.

ФОТО

Стартовая цена – 101 175,00 леев,в т.ч. НДС;

·           в 15.00 недвижимого имущества, находящегося во владении банка- 2 лота садовых земельных участков на территории Î.P. „Drujba”, расположенных по адресу: мун. Кишинев, вне чертыком. Трушень:

-   лот 123 - кадастровый номер 8039319.123, площадь - 0,0584 га (ФОТО), стартовая стоимость 108 960.00 лей;

-   лот 124 - кадастровый номер 8039319.124, площадь - 0,0598 га (ФОТО), стартовая стоимость 111 570.00 лей.

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 17 июля 2018 г. до 16.00.

Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. леев - 5%, больше 5 млн. леев - 2% от стартовой цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 100 лей, свыше 1 млн. лей - 500 лей.

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, B.C. „Unibank” S.A. în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по тел.: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.