UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 05.06.2018

Creat

Data: 
18 Mai, 2018 - 11:44

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 05 iunie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

    ora 15.00, a bancomatelor, în cantitatea de 28 bucăţi (modele - Diebold Opteva 520, Diebold Opteva 522, Diebold Opteva 562, Diebold Opteva 1071). Anexa 1 (bancomate)

Preţul de pornire constituie suma totală de 893 445.33 lei, inclusiv TVA.

Fiecare bancomat poate fi comercializat ca un lot separat.

Termenul - limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 04 iunie 2018 ora 16:00.

 

Pasul licitaţiei constituie 5% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului - 100,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 05 июня 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·    в 15.00 банкоматов (каждый банкомат может быть продан как отдельный лот):

 

Инв.

номер

Наименование

Дата ввода в эксплуатацию

Срок эксплуатации, месяцев

Стартовая стоимость, лей, вкл. НДС

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

14 710.10

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

16 199.00

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

16 619.59

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

16 619.59

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

17 420.02

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

17 673.34

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

18 827.39

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

19 766.61

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

20 129.61

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

23 670.36

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

26 229.84

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

26 396.13

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

27 457.32

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

25 056.38

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

30 214.80

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

32 670.09

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

37 945.31

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

39 516.39

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

43 140.93

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

43 140.93

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

41 721.92

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

42 658.54

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

46 559.71

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

48 835.45

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

47 413.19

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

51 401.72

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

51 488.75

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

49 962.31

 

 

 

 

 

893 445.33

 

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 04 июня 2018 г. 16.00.

Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены. Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет 100 леев. Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, BC „Unibank” SA, în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по тел.: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.