UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 08.05.2018

Creat
Data: 
20 Aprilie, 2018 - 14:58

 

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 08 mai 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·      la ora 10:00 a autoturismului cu accesorii auto:

Modelul

Nr. de înmatriculare

Anul fabricării

Parcurs, km

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

HYUNDAI EQUUS cu accesorii auto (anvelope de iarna, jante,

covor cauciuc, covor salon, set auto)

Anexa 1 (auto si accesorii)

KKL 045

2013

48177

470551

 

·      la ora 11:00 a bancomatelor în cantitatea de 28 bucăţi (modele - Diebold Opteva 520, Diebold Opteva 522, Diebold Opteva 562, Diebold Opteva 1071). Anexa 2 (bancomate)

Preţul de pornire constituie suma totală de 940 468.76 lei, inclusiv TVA.

Fiecare bancomat poate fi comercializat ca un lot separat.

Termenul - limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 07 mai 2018 ora 16:00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 08 мая 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·       в 10:00 автомобиля и комплектующих к нему:

Наименование

Рег. номер

Год выпуска

Пробег, км

Стартовая стоимость, лей, вкл. НДС

HYUNDAI EQUUS и комплектующие

(шины зимние, диски, каучуковый коврик, автомобильный набор)

Приложение 1

KKL 045

2013

48177

470551

 

·    в 11:00 банкоматов (каждый банкомат может быть продан как отдельный лот):

Инв.

номер

Наименование

Дата ввода в эксплуатацию

Срок эксплуатации, месяцев

Стартовая стоимость, лей, вкл. НДС

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

15 484.32

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

17 051.58

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

17 494.31

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

17 494.31

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

18 336.86

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

18 603.52

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

19 818.30

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

20 806.95

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

21 189.06

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

24 916.17

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

27 610.35

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

27 785.40

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

28 902.44

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

26 375.14

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

31 805.05

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

34 389.57

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

39 942.43

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

41 596.20

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

45 411.51

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

45 411.51

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

43 917.81

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

44 903.73

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

49 010.22

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

51 405.73

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

49 908.63

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

54 107.07

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

54 198.68

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

52 591.91

 

 

 

 

 

940 468.76

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 07 мая 2018 г. до 16:00.

Шаг аукционасоставляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 5% от стартовой цены, от 1 млн. лей до 5 млн. лей - 3%, больше 5 млн. лей - 2% от стартовой цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для гос. учреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 100 лей, свыше 1 млн. лей - 500 лей.

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, B.C. „UNIBANK” S.A. . în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 022-253-855; 022-253-801.