UNIBANK

  •  
  •  

Dinamica onorării creanțelor față de B.C. "UNIBANK" S.A. în proces de lichidare (Tabel 8) 2018

 

Tehnica de calcul spre vânzare:

             Lista